Prova på keramikUnder ca 2 timmar jobbar vi med den teknik du/ni har valt vid boknings-tillfället.  Jag glaserar och bränner sedan det som skapas. Om föremålen klarar bränn-processen kan de hämtas några veckor senare, eller så kan de skickas till självkostnadspris. 


Du/ni kan välja mellan att prova på att dreja eller kavla/bygga/ringla. Om ni är fler än en måste alla göra samma teknik.

Hösten 2023:

HÖSTENS PROVA-PÅ KURSER ÄR NU FULLBOKADE.

Observera:

- Du måste avboka/omboka om du inte känner dig fullt frisk på den bokade dagen.


- Långa naglar är ett hinder när man tillverkar keramik.


- Om du har ont i händer/armar eller höfter/rygg kan det vara svårt eller olämpligt att dreja. 


- Minimiålder är 15 år.

Kostnad:

2500 kronor totalt, och ni kan då vara upp till 4 personer. (Det blir alltså billigare per person desto fler ni är.)


I priset ingår 6 kg lera, glasering, två bränningar och era färdiga alster.


Ytterligare lera kan köpas vid behov till en kostnad av 100 kr/kilo.

Hör av dig via formuläret med din boknings-förfrågan.